In België kan aan spelers de toegang tot reële en virtuele casino's en speelautomatenhallen, en virtuele weddenschapskantoren worden ontzegd om diverse redenen:

- Om jongeren te beschermen is de toegang tot reële en virtuele casino’s en speelautomatenhallen voor -21-jarigen verboden. Bij zowel de reële als de virtuele weddenschapskantoren ligt de minimumleeftijd op 18 jaar;

- Spelers kunnen zichzelf uitsluiten uit reële en virtuele casino’s en speelautomatenhallen, en virtuele weddenschapskantoren wanneer zij tegen zichzelf beschermd willen worden;

- Een belanghebbende derde (bv. de partner) kan een aanvraag tot uitsluiting indienen bij de Kansspelcommissie;

- Een uitsluiting kan gebeuren op basis van een gerechtelijke beslissing (bv. personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard);

- Omwille van de aard van het beroep kunnen mensen worden geweigerd in een casino of speelautomatenhal, denken we maar aan magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten.

- Een voorlopig bewindvoerder kan bij gewone brief een aanvraag indienen bij de Kansspelcommissie om een preventief kansspelverbod te behouden voor een te beschermen persoon, als hij dat nodig vindt (cf. artikel 54 §3.3 van de kansspelwet).

Sinds 2004 beschikt België over het Excluded Persons Information System (EPIS), een elektronisch systeem dat alle uitgesloten spelers bundelt. Bij het binnengaan van een reëel of virtueel casino of speelautomatenhal, of een virtueel weddenschapskantoor worden verplicht de naam, de voornaam en de geboortedatum van de speler geregistreerd in EPIS om na te gaan of deze mag worden toegelaten. Dit is zonder twijfel een zeer slagkrachtig instrument in de strijd tegen gokverslaving.