De taak van de Kansspelcommissie is drieledig.

  • Ze verstrekt advies aan de regering en het parlement.
     
  • Ze beslist over het toekennen van verschillende types van vergunningen.
     
  • Ze treedt op als controleorgaan.