De voorbije jaren nam het aanbod van kansspelen via het internet en SMS-diensten toe. De Kansspelcommissie waakt over de eerlijkheid van het spel, controleert de financiële stromen en garandeert de bescherming van de spelers.

De commissie koos voor een systeem van aanvullende vergunningen: bestaande kansspelinrichtingen die nu al een vergunning hebben voor de uitbating van kansspelen in reële wereld kunnen en aanvullende vergunning voor het internet aanvragen. Zo kunnen we een betere controle garanderen. De kansspelinrichtingen zijn dan geen vreemden voor ons en zij zullen minder geneigd zijn inbreuken te begaan tegen de kansspelwet omdat ze dan ook hun vergunning voor de vestiging in de reële wereld op het spel zetten.

In België heerst een gunstig fiscaal klimaat (11%) voor het aanbieden van online kansspelen. Bovendien is de Belgische kansspelwet transparant en in overeenstemming met het Europees recht. Aanbieders van online kansspelen maken dus een goede keuze door zich legaal op de Belgische kansspelmarkt te begeven.