Dit is de wettelijke definitie van een kansspel: “Elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.”

De drie elementen inzet, winst of verlies en toeval moeten cumulatief aanwezig zijn om te kunnen spreken van een kansspel. De definitie van kansspelen dekt een ruime lading.